Lagningar

hål i tänderna

Lagningar eller tandfyllningar görs när man ska fylla igen hål som uppstår av karies. Karies är en utav sjukdomarna som påverkar tänderna negativt samt orsakar nedbrytning av emaljen, det yttre skyddande tandlagret, börjar sönderfalla. I detta skede kan tandläkare fortfarande hindra händelseförloppet genom att upptäcka i tid och ge information samt fluorlacka. Då kan kariesutvecklingen stoppas och sjukdomen avstannar. Om karies fortskrider dvs. går in i andra lagret, s.k. dentinet, så orsakar karies hål i tänderna som måste då rengöras och lagas. Då kan man känna ilningar, speciellt vid intag av söt föda. Idag utförs endast vita tandfyllningar i Sverige.

Kom ihåg! Om karies ej åtgärdas, så kan den nå tandnerven, s.k. pulpan, och då börjar man i de flesta fall, men inte alltid, få tandvärk. Då räcker det inte att endast utföra lagningar utan även tandrötter och pulpan måste rengöras och en rotfyllning utföras. Detta är oftast en mycket längre och kostsammare behandling, samtidigt som tanden förlorar sin vitalitet och blir svagare och i vissa fall mörkare.

 

Patient som hos oss bytt ut sina gamla, spruckna amalgam lagningar mot fina, vita plast lagningar.

lagningar

lagningar