Bettskena

En bettskenans uppgift är att sätta käklederna i en sådan position att en för stor kraft ej kan utövas. 

Bettskena för bättre sömn

Idag, när vi lever i ett mycket stressat samhälle, bearbetar vi människor dagliga händelser på olika sätt. Vissa utav oss, bearbetar på natten genom tandgnissling eller tandpressning. När resten av kroppen vilar i sömnen, så jobbar fortfarande käkmuskler och käkleder på personer som pressar/gnisslar. Detta innebär att tugg-anordningen vilar aldrig. Dessutom sker det i det undermedvetna som betyder att dessa personer kan ej styra kraften som de gnisslar/pressar. De utsätter då både käkleder och käkmuskler för avsevärt mycket större krafter än vad man gör normalt under dagtid. För att även käkarna ska vila under sömnen behöver dessa personer en s.k. bettskena.

Symptom som kan uppstå är många. Bl.a. huvudvärk, ömhet och ibland smärta i tänder och käkmuskler på morgonen. Även ilningar i tänderna p.g.a påtaglig tandslitage.

Hur fungerar en bettskena?

En bettskenans uppgift är att sätta käklederna i en sådan position att en för stor kraft ej kan utövas. Samtidigt som den hårda plasten som finns mellan överkäkens- och underkäkens- tänder förhindrar att man gnisslar bort sina egna tänder. Utan man gnisslar på bettskenan istället.

Alla personer som gnisslar/pressar sina tänder är inte alltid själva medvetna om det. De kan våra helt utan symptom men tandläkaren kan upptäcka om ett behov föreligger för en bettskena.

Genom att ta avtryck och skicka till tandtekniska labbet, kan en individuell hård bettskena framställas. Denna är unik för just dina tänder.

bettskena 2
bettskena 4

Snarkskena /sömnapnéskena

Obstruktiv sömnapné och snarkning beror på att luftvägarna faller ihop så att luften i andningsvägarna har svårt eller omöjliggörs att passera. Detta orsakas av en tonusminskning i tunga och andra muskler i halsområdet. Dessa karakteriseras av andningsuppehåll som kan vara från några sekunder till en minut. Högljudda snarkningar leder till dålig sömn, då man sällan kommer in i djupsömn. Kan även ge kvävningskänsla, frekventa uppvakningar och kan störa personer som sover i samma säng. Flera studier visar att livskvaliteten blir sämre både för den som snarkar men även för dennes partner.

Symtom på dagen blir då uttalad trötthet, koncentrationssvårigheter, torrhetskänsla och smärta i halsen samt huvudvärk.

En utredning består av att läkare skickar en remiss till en utav specialistklinikerna. Sömnen registreras genom att man har fått ta med sig hem ett speciellt mätinstrument under en natt. Man kan avläsa antal andningsuppehåll, syresättningsgrad och andra parametrar som visar om behov för behandling föreligger.

Hur fungerar snarkskena / sömnapnéskena?

I Sverige behandlas patienter med sömnapné mest med en snarkskena. Det gäller om besvären är lätta till måttliga. Mycket tillfredsställande resultat har fåtts där patienten upplever en avsevärd förbättrad livskvalité.

Genom att specialistkliniken skickar en remiss till tandläkaren för framställning av snarkskena, kan patienten få en sådan som täcks helt utav Landstinget. Det innebär att patienten får denna gratis och betalar endast vanlig vårdavgift eller ingenting om frikort finns.

Speciella avtryck tas hos tandläkaren som sedan skickas till tandteknikern för framställning. Snarkskenan utprovas och justeras vid behov.

Kom ihåg! Snarkningar och andningsuppehåll kan ge en ökad risk för en mängd sjukdomstillstånd såsom kardiovaskulär sjukdom exempelvis högt blodtryck och stroke. Men också astma, gastroesofageal refluxsjukdom, nokturi/enures, metaboliskt syndrom inklusive diabetes typ 2 och övervikt. Dessutom är personer mer benägna för bilolyckor och arbetsskador. Därför ska du uppsöka vård om du snarkar eller har andningsuppehåll.

bettskena 5

Vill du boka tid?

Söker du tid för någon av våra tandvårdstjänster går det bra att boka online eller via telefon. Varmt välkommen!