Lagningar

Lagningar eller tandfyllningar innebär att fylla igen hål. Orsak är karies, som är en utav de vanligaste sjukdomarna

föreefter
Patienter “före” och “efter”

Lagningar eller tandfyllningar

Lagningar eller tandfyllningar innebär att fylla igen hål. Orsak är karies, som är en utav de vanligaste sjukdomarna. Den påverkar tänderna negativt genom att orsaka nedbrytning av emaljen, det skyddande tandlagret. I detta skede kan tandläkare fortfarande hindra händelseförloppet. Detta genom att upptäcka i tid och ge information om munhygien samt fluorlacka. Kariesutvecklingen kan då stoppas och sjukdomen avstannar. Om karies fortskrider dvs. går in i andra lagret, s.k. dentinet, måste hålet lagas. Då kan det ila, speciellt vid intag av söt föda. Idag utförs endast vita tandfyllningar i Sverige.

Kom ihåg! Om karies ej åtgärdas, så kan den nå tandnerven och ge i de flesta fall tandvärk. Då måste rotfyllning utföras. Detta är oftast en mycket längre och kostsammare behandling, samtidigt som tanden förlorar sin vitalitet och blir svagare och i vissa fall mörkare.

Vill du boka lagning?

Om du söker tid för lagning eller någon av våra andra tandvårdstjänster går det bra att boka online eller via telefon. Varmt välkomna!